எழுத்துப்பட்டறை

எழு, எழுத்தால் உழு.

Thursday, August 11, 2005

தீராத விளையாட்டு பிள்ளை

உலகமெனும் மைதானத்தில் நாம் அனைவரும் தீராத விளையாட்டு பிள்ளைகளோ ?

Monday, August 08, 2005

கஜினி = Memento ?

கஜினி = Memento ?அடப்பாவிகளா....திருந்தவே மாட்டிங்களா ?நன்றி: indiaglitz.com and imdb.com