எழுத்துப்பட்டறை

எழு, எழுத்தால் உழு.

Wednesday, October 19, 2005

சு.ரா

சு.ராவிற்கு அஞ்சலி

2 Comments:

Su.Raa. pattriya kurippugalukku, nandri. niraiya blog-il elakkiyam saarntha seithigalai kaana mudivathillai. Innum elakkiyam saarthu ezhuthungal.

Thozhamaiyudan,

Murali

Thursday, April 19, 2007 12:31:00 AM  

Elakkiyam saarntha ezhuthukkal innum edam peralam. Su.Raa. patriya kurippugalakku nandri.

Thozhamaiyudan,

Murali

Thursday, April 19, 2007 12:36:00 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home