எழுத்துப்பட்டறை

எழு, எழுத்தால் உழு.

Friday, October 22, 2004

இது எப்படி இருக்கு?

இந்த வார அரசு பதிலில்..

என்.கோகுலநாதன்,சேலம்.
வீரப்பன் எங்கே?

ஐயா ஏதோ வேலையில் ‘பிஸி’யாக இருக்கிறார் என்று அர்த்தம். போரடித்தால் அவரே தலைப்புச் செய்திக்கு வருவார்.

2 Comments:

This comment has been removed by a blog administrator.

Friday, October 22, 2004 8:40:00 PM  

ரா.சு.,

எனக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பமுடியுமா? உங்கள் முகவரி வேணும்.

நன்றி,
-காசி
kasi at thamizmanam dot com

Wednesday, October 27, 2004 5:48:00 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home