எழுத்துப்பட்டறை

எழு, எழுத்தால் உழு.

Thursday, October 07, 2004

மாற்ற முடிந்தால்..

இந்த வார தமிழோவியத்தில் "நாங்க ரெடி நீங்க ரெடியா ?" பகுதியில் நான் மாற்ற விரும்பும் சம்பவம் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. பிரசுரித்த கணேஷ் சந்திராவிற்கு நன்றி !

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home