எழுத்துப்பட்டறை

எழு, எழுத்தால் உழு.

Monday, November 01, 2004

புதுவையை சிங்கையாக மாற்ற முடியும்

அதற்கு "அரசியல் தைரியம் தேவை" என்கிறார் நாட்டின் முதல் குடிமகன் "கனவுகளின் நாயகன்" கலாம்.

நன்றி:- www.thatstamil.com

3 Comments:

அதிபரின் கனவு வழக்கம்போலவே பிரமிக்க வைக்கிறது. இதை அனைவரும் கூடி மெய்ப்படுத்த முன்வரவேண்டும் - அதற்கு தேவையான அனைத்தையும் மாநில/மைய அரசுகள் செய்யவேண்டும். வாழ்த்துக்கள்.

Tuesday, November 02, 2004 1:07:00 AM  

நிச்சயம் புதுவையை மாற்றமுடியும். தற்போதுகூட நன்றாகத்தான் இயங்கி வருகிறது. கலாம் அவர்களின் கனவு நன்றாக இருந்தது.

Tuesday, November 02, 2004 5:03:00 PM  

நிச்சயம் செய்ய முடியும்...என் கனவும் அதுவே ...

Thursday, November 04, 2004 4:12:00 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home