எழுத்துப்பட்டறை

எழு, எழுத்தால் உழு.

Monday, November 01, 2004

உயிரின் தேடல்....

இதழில் தொடங்குகிறது...

நன்றி: என்.சொக்கன் - தினம் ஒரு கவிதை மடலாற்குழு

4 Comments:

இப்போ எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கும் ;-)

Monday, November 01, 2004 3:36:00 AM  

Mr. subbulakshmi,

somehow I have a feeling that you are not the one you claim to be. :-). Your writings resemble someone else and definitely does not appear to be written by a Female.I can give lot of exmaples from your style and வலிந்து வரவழைக்கப்பட்ட ஒற்றுப்பிழைகள்:-)

Anyway, Congrats on becoming Valaipoo editor and "star of the week".

Monday, November 01, 2004 9:11:00 AM  

மூக்கரே,
உங்களுடைய சிறப்பு "சக்தி"க்கு வந்தனம்! :-)
கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஒற்றுகளை ஊற்றி இறைக்கிறேனோ என ஐயம் இருந்தது, சுட்டியதற்கு நன்றி!
குறைத்து கொள்கிறேன்.

Monday, November 01, 2004 11:25:00 AM  

//மீண்டும் சேரும் நம்பிக்கையில் அவை புன்னகை சிந்திச் செல்லும்!!!//

நம்பிக்கைதான் வாழ்க்கை. என்றாவது மீண்டும் சேரும்.

Monday, November 01, 2004 9:05:00 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home