எழுத்துப்பட்டறை

எழு, எழுத்தால் உழு.

Wednesday, November 03, 2004

மேகத்திடம் ஒரு கேள்வி - மதி கந்தசாமி

மதி, உங்கள் எண்ணங்களுக்கும் திரைப்பார்வைக்கும் என்னவாயிற்று ? [ மரத்தடியின் விழுதுகளையும் வலைப்பூக்களையும் வளர்ப்பது நன்றுதான், ஆனாலும் வேர்களை மறப்பது நியாயமா? ]


2 Comments:

Hi Subbu,

Sorry for the late response. :(

There came a time, when I had to drop something(for a few months). Since 'ennangal' and 'thiraippaarvai' are my personal projects, chose to let them hibernate.

Will be back soon.

It sure doest feel nice, that ppl are missing me. ;) :))

Friday, November 05, 2004 6:16:00 AM  

மதி,
உங்கள் பதிலுக்கு நன்றி!
மீண்டும் எழுத தொடங்குங்கள், ஆவலுடன் காத்திருக்கிறோம்.

Friday, November 05, 2004 11:07:00 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home